Denumire proiect: Dezvoltarea experimentală a unei extensii a Contului Satelit al Turismului la nivel regional în România

 

Acronim: REGECST

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0238

Finanţare: bugetul de stat prin Ministerul Cercetării, PNCDI III

 

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 – Resurse umane

Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

 

Domeniul științific: SH. Științe Sociale și Umaniste

Durata proiectului: 24 de luni (octombrie 2018 - octombrie 2020)