Obiective

  • studierea detaliată a cadrului teoretic referitor la regionalizarea Contului Satelit al Turismului (CST) din perspectiva experiențelor diferitelor țări în domeniu
  • identificarea surselor de date care sunt necesare compilării extinse la nivel regional a CST din România cât și a principalelor deficiențe în materie de date
  • proiectarea unei compilări experimentale a CST la nivel regional pentru România
  • prezentarea funcționalității acestei compilări experimentale pentru România