Rezumat

Contul Satelit al Turismului (CST) este un instrument statistic dezvoltat pentru a măsura contribuţia economică a sectorului de turism pe baza unor standarde internaţionale oficializate în 2008 de către Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), Oficiul de Statistică al Uniunii Europene - Eurostat şi Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD). Totuşi prin excelenţă acest instrument îşi găseşte aplicabilitatea cu precădere la nivel naţional (CST fiind de fapt o extensie la Sistemul Conturilor Naţionale (SCN), acestea din urmă reprezentând un set de recomandări la nivel internaţional pentru măsurarea activităţii economice dintr-o ţară), existând la nivel mondial un număr relativ restrâns de ţări care au studiat şi/sau au aplicat CST la nivel regional.

Scopul acestui proiect este de a analiza aplicabilitatea CST la nivel regional și pentru România la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare (nivelul NUTS 2) ale sale precum şi de a dezvolta o calculare experimentală a unor agregate macroeconomice la nivel regional cu relevanţă pentru turism (d. ex. Valoarea Adăugată Brută Regională în Turism, Produsul Intern Brut Regional în Turism). Important de menţionat faptul că CST este implementat la nivel naţional în România de către Institutul Naţional de Statistică începând cu anul 2013.

In lipsa unor standarde internaţionale la nivel regional similare cu SCN, punctul de pornire îl va constitui o analiză a metodologiei, a rezultatelor obținute şi a dificultăţilor întâmpinate de diferite ţări care au experimentat CST la nivel regional. Ulterior, după investigarea surselor de date existente în România se vor evidenția posibilitățile de aplicare la nivel regional a acestui instrument statistic în ţara noastră precum şi constrângerile/limitările întâmpinate. Rezultatele obţinute pot ajuta factorii de decizie la nivel regional dar şi naţional  pentru a conştientiza importanţa economică a turismului în fiecare regiune de dezvoltare a României.