Publicații/Diseminare

  • În perioada 26-29 iunie 2019 participare la conferința internațională în turism "ICOT 2019 - Tourism into the New Decade: Challenges and Prospects", Braga,Portugalia cu lucrarea Analysing Regional Tourism Satellite Account (TSA) Results: Some Empirical Findings (ro. Analizarea rezultatelor Contului Satelit al Turismului la nivel regional: Unele constatări empirice)
  • În perioada 12-13 decembrie 2019 participare la workshop-ul "International Workshop on Tourism as a Catalyst for Regional Development", Viena, Austria, organizat de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare OECD și Ministerul Federal al Sustenbilității și Turismului din Republica Austria
  • 3 articole în curs de evaluare:
    • Cristi Frenț, Turismul receptor în România: Un profil la nivel regional pe baza statisticilor unităților de cazare (en. Inbound tourism in Romania: A profile at regional level based on accommodation statistics ), Revista de turism, [revistă cotată BDI]
    • Camelia Surugiu, Disparități regionale în dezvoltarea IMM-urilor: O analiză a sectorului de Hoteluri și restaurante din România (en. Regional disparities in the development of SMEs: An analysis of Hotels and Restaurants sector in Romania), Manager Journal, [revistă cotată BDI]
    • Cristi Frenț, Conturi Satelit ale Turismului Regionale: Lungul drum spre atingerea comparabilității internaționale (en. Regional Tourism Satellite Accounts: The Long Way towards International Comparability), o revistă SSCI